Handelsbetingelser

DIN AFTALE

Følgende tekst beskriver de generelle forretningsbetingelser, som gælder for brug af Cleady.dk.
Cleady forbinder Cleady Service personer med personer der ønsker Cleady Service.

Cleady er en online kommunikationsplatform lavet for at matche efterspørgsel af rengøring, handyman samt andre services med personer, der udbyder dette. Cleady Service personer samt personer der ønsker Cleady Service, er herefter benævnt “brugere”. Det arbejde der udføres af Cleady Service personer, kaldes herefter “services”.

Intro

Ved brug af Cleady.dk samt dets tjenester og værktøjer accepterer du de gældende betingelser for Cleady.dk ApS og de generelle principper, der gælder for sites ejet af vores datterselskaber og partnere.
Aftalen træder i kraft når brugeren accepterer den.

Forretningsbetingelserne er gældende for forholdet mellem dig som bruger af Cleady og Cleady ApS.

Services

Cleady stiller et website til rådighed for at skabe kontakt mellem personer, der ønsker de af Cleady.dk udbudte services med personer, der vil tilbyde de udbudte services.

Forretningsbetingelsernes omfang

Inden du benytter dig Cleadys services skal du læse og godkende de generelle forretningsbetingelser beskrevet. Du bør ligeledes åbne og læse de linkede dokumenter, da du ved brug af Cleady bekræfter og accepterer de gældende forretningsbetingelser.

Abonnementsbetaling

Ved abonnementsbetaling gælder alt fra Aftale-punktet + nedenstående:

Betingelser for at gennemføre træk på dit kortnummer

24 timer efter vi har gjort rent hos dig i henhold til den faste bestilling som du har lavet, hver uge, hver 2. uge eller hver 4. uge, hæver vi pengene.

Kvittering ved hævning

Når der hæves penge på dit kort vil du modtage en mail med kvitteringen for hævningen.

Forpligtelser

Du forpligter dig til at sikre at Cleady ApS bliver underrettet hvis du skrifter kort.

Afbestilling

Du kan afbestille en aftale uden gebyr minimum 24 timer før. Sker det mindre end 24 timer en aftale, vil det fulde beløb for opgaven blive trukket. Afbestillingen sker via din konto, der automatisk oprettes hos os ved bestilling. Du har fået tilsendt login oplysninger efter din bestilling. Du logger ind via Min konto-siden.

Hvis du får nyt kort

Hvis du får nyt kort, skal du registrere det på din konto minimum 60 timer før næste aftale. Du logger ind via Min konto-siden.

Opsigelse af abonnement

Ønsker du at opsige dit abonnement kan det gøres på på Min konto-siden. Det skal gøres minimum 24 timer før en bestilt aftale. Vi refunderer ikke penge hvis der annulleres mindre end 24 timer før en aftale.

Betalingskort og transaktioner

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa og de fleste andre udlandske kreditkort på cledy.dk.

Når du betaler med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa reserverer vi beløbet på dit kort, når du gennemfører en bestilling med kortet. Beløbet trækkes først fra din konto, den dag servicen bliver udført.

Vores SSL krypteringssystem er godkendt af PBS, så sikkerheden er i top. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, hvilket betyder at hverken vi eller uvedkommende har adgang til dine kontooplysninger. Du kan eventuelt læse mere på http://www.betaling.dk.

Brugere af tjenesten aftaler tjenesteydelser direkte med andre brugere. Cleady.dk er ikke være part i nogen aftaler om tjenesteydelser eller tjenester.

Cleady letter disse kontakter ved at levere et website for udveksling af betaling mellem brugere.

24 timer efter en tjeneste er udført, og hvis der ikke klager omkring service, vil ydelsen blive markeret som lukket af Cleady.dk, og den aftalte betaling vil blive overført til Cleady.dk service personers konto. Betaling foregår via Cleady.dks web services.

Cookies

På cledy.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale/køb af service med os på cleady.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail adresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere servicen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Cleady ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte hos Cleady ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på cledy.dk er Cleady ApS.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til cledy.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Cleady ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Cleady ApS via e-mail [email protected]

Generelt

Beskyttelse af privatsfæren

Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, uden at du har givet samtykke til dette. Vi bruger dine oplysninger, udelukkende som beskrevet i Cleady.dk’s Datapolitik. Vi betragter beskyttelsen af vore brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os. En komplet beskrivelse af, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger, finder du i vor Datapolitik. Hvis du ikke er indforstået med overførsel eller brug af dine data på denne måde, vil vi bede dig om, at ikke bruge vore tjenester.

Ændring i forretningsbetingelserne

Cleady.dk forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne. På Cleady.dk finder du altid den nyeste version af forretningsbetingelserne. Ændringer og tilføjelser til forretningsbetingelserne offentliggøres på Cleady.dk, og vores brugere informeres herom pr. e-mail.
Den ændrede version af forretningsbetingelserne træder i kraft på datoen, som er angivet på websitet og pr. e-mail til dig. Din fortsatte brug af
Cleady.dk’s sites, tjenester og værktøjer udgør samtidig din godkendelse af den nye forretningsbetingelserne.

LOVVALG OG VÆRNETING

Lovvalg

Disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret. Alle transaktioner mellem Cleady.dk og dets brugere, herunder brugen af Cleady.dk’s sites, tjenester og værktøjer, betragtes som udført i Danmark. Alle kontrakter indgås på dansk.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Cleady.dk, herunder tvister vedrørende de generelle forretningsbetingelsers gyldighed og anvendelse eller tvister vedrørende aftaler indgået mellem Cleady.dk og dets brugere, skal afgøres efter dansk rets regler om værneting.

Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i disse forretningsbetingelser skulle vise sig ugyldig eller ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse, mens aftalens resterende bestemmelser fortsat anvendes
Jeg anerkender hermed, at jeg har læst og forstået ovennævnte vilkår for brug og forretningsbetingelser for Cleady.dks og samtidigt ACCEPTERER jeg AFTALE om AT VÆRE BUNDET AF VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE.

Betaling

Personer der ønsker Cleady Service er forpligtet til at betale for tjenester udført af Cleady Service personer, medmindre andet er specificeret. For alle køb og betalinger, gebyrer eller udgifter forbundet med en servicere, vil Cleady.dk debitere dit dankort eller kreditkort i henhold til aftalt beløb mellem dig og Cleady.dk for brug services. Vil brug af Cleady.dk gives bemyndigelse til at Cleady.dk kan debitere dit betalingskort for sådanne beløb. Ingen refusion eller kreditter vil blive ydet, når Cleady.dk services er blevet booket på en brugers betalingskort medmindre Cleady.dk eget skøn retfærdiggøre restitutioner eller kreditter til formildende omstændigheder.

Hos Cleady.dk vil vi bestræbe os på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger, dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Du accepterer med disse forretningsbetingelser at holde Cleady.dk skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf. Cleady.dk vil bruge tredjeparts-tjenester til at behandle kreditkortoplysninger. For yderligere oplysninger om denne tjeneste, skal du kontakte Cleady.dk at anmode om oplysninger om Cleady.dk s kreditkort og beatlingsudbydere.

Misbrug

Cleadys og brugernes samarbejde har det formål at sikre en korrekt funktion af vore sites og tjenester og at give brugerne tryghed. Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller misligholdelse af vore politikker, bedes du tage kontakt til os.

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vor tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vore sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vore sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstat- ningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller idéen bag vore politikker. Derudover forbeholder vi os retten til at opsige ubekræftede brugerkonti eller konti, som har været inaktive indenfor en vis tidsperiode, samt retten til at forandre eller indstille Cleady.dk’s sites, tjenester og værktøjer.

Service på abonnement

Som bruger af Cleady.dk kan du vælge mellem forskellige opgaver, hvor du ligeledes kan igangsætte et abonnement.

Bestilling og accept af abonnementsbetingelser

Du kan oprette dit abonnement online på Cleady.dk’s website. Ved tegning af et abonnement accepterer du, at Cleady.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt.

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

Du kan til enhver tid stoppe eller slette dit løbende abonnement på Min konto-side. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra abonnementet, før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den løbetid, der allerede er tegnet på din profil.

Reklamation

Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med de på Cleady.dk købte services kan du henvende dig til [email protected] Du skal give Cleady.dk meddelelse og fotodokumentation herom inden for 24 timer efter servicen er blevet leveret i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

Ansvar

Cleady har ansvaret for at den bestilte opgave udføres til tilfredsstillende. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, er det Cleady.dk der skal kontaktes og Cleady.dk sørger for at situtationen bliver løst.

Alle Cleady Service personer har garanteret cleady at de har ren straffeattest.